fredag 29. mars 2013

POM POM'S!

 To all ya, partypeople: Husk pom pom's til den store påskefesten! Vi har fått påfyll av denne pompøse papirpynten, 
i mange mange flotte farger. Vakkert!